membership-club
Customer Relations

To contact us, please complete your details below and our representative will be in touch with you as soon as possible. 


 • מועדון הלקוחות של אחים חסיד בע"מ , הינו מועדון ייחודי וחדשני המעניק לחבריו הזדמנות ראשונית לרכוש דירה באחד מהפרויקטים היוקרתיים והמבוקשים של החברה למגורים /השקעה בטרם הושק הפרויקט לכלל הציבור.
  הצטרפו ותהנו מההטבות בלעדיות לחברי המועדון בלבד בחינם!
  • הנחות ייחודיות לחברי מועדון ברכישת דירות.
  • הנחה בשכר טרחת עורך-דין.
  • הטבות במפרט הטכני של הדירה.
  • השתתפות באירועים מיוחדים. הטבות ומבצעים.